tScreenOFF – Tắt màn hình nhanh không cần dùng phím cứng!


tScreenOFF là ứng dụng miễn phí giúp bạn tắt màn hình nhanh chóng mà không cần dùng đến phím cứng!

✓ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
● Ở lần đầu tiên chạy ứng dụng bạn sẽ cần cho phép tScreenOFF quyền “Khóa màn hình / Lock the screen”. Chọn “Kích hoạt / Activate device administrator”, ở cửa sổ bật lên bạn chọn “Activate” để hoàn tất.


● Bạn nên tạo một shortcut ở ngoài màn hình chính để có thể thể khóa màn hình nhanh chóng!

✓ GỠ CÀI ĐẶT:
● Để gỡ cài đặt ứng dụng, bạn cần hủy quyền Khóa màn hình trước. Bạn truy cập vào Lock screen & security > Device admin apps > Bỏ chọn tScreenOFF


Free app that quickly turns off the screen without using any physical keys!

✓ INSTALLATION INSTRUCTIONS:
● When you run the application for the first time, you will need to give tScreenOFF permission to “Lock screen”. Select “Activate device administrator”, in the pop-up window, select “Activate” to finish.
● You need to create a home screen shortcut so you can lock the screen quickly!

✓ UNINSTALL:
● Go to Lock screen & security > Device admin apps > unchecked tScreenOFF