Hướng dẫn ghép ảnh Panorama bằng Lightroom đăng Facebook


Hihi lười quá chưa viết chi tiết! 😂 Hướng dẫn ghép ảnh Panorama bằng Adobe Lightroom up Facebook

Link: Panorama Rainbow in Saigon 30/09/2020

Rainbow in Saigon Panorama

Hướng dẫn ghép ảnh Panorama bằng Adobe Lightroom

Sử dụng Adobe Lightroom > Photo Merge > Panorama > Export

Hướng dẫn up ảnh Panorama 360° lên Facebook mọi kích thước

Sử dụng tool Exif Fixer > Insert Fake Camera Data: (Ricoh Theta S) > Add Meta Data > Đăng Facebook

NÂNG CẤP NHACCUATUI VIP