Hướng dẫn tải SAP GUI Windows phiên bản mới nhất


Chia sẻ cách download SAP GUI mới nhất từng phiên bản không cần đăng nhập Portal bằng link Google Drive, OneDrive…

SAP GUI là gì?

SAP GUI là phần mềm máy khách với giao diện đồ họa người dùng trong kiến ​​trúc 3 tầng của cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng và máy khách của SAP ERP. SAP ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định doanh nghiệp được phát triển bởi công ty SAP của Đức. SAP ERP kết hợp các chức năng kinh doanh chính của một tổ chức. Phiên bản đầu tiên (SAP ERP 6.0) được ra đời năm 2006.

Link Google Drive:

How do I download SAP GUI to my computer? DOWNLOAD SAP GUI WINDOWS GOOGLE DRIVE

Link OneDrive:

Free Download & Install SAP GUI (FrontEnd) for Windows DOWNLOAD SAP LOGON GUI ONEDRIVE

Các phiên bản SAP GUI trong link download:

  • SAP GUI 7.40 (GUI740_17-10013011)
  • SAP GUI 7.50 (GUI750_15-80001468) SAP GUI for Windows 7.50 patch 15 Release 29.04.2020
  • SAP GUI 7.60 (GUI760_15-80003144) SAP GUI for Windows 7.60 patch 15 Release 14.04.2022
  • SAP GUI 7.70 (GUI770_08_1-70004692) SAP GUI for Windows 7.70 PL 08 Hotfix 1 (note 1489891) patch 1 Release 19.08.2022

Hướng dẫn đổi giao diện SAP GUI sang theme cơ bản:

SAP GUI Opntions > Chọn Theme: SAP Signature Theme > OK > Khởi động lại SAP GUI