Text to Speech Tiếng Việt

Text to Speech Tiếng Việt miễn phí tốt nhất


Text to Speech là công nghệ chuyển đổi văn bản thành tiếng nói. Hiện tại các ứng dụng Text to Speech hỗ trợ tiếng Việt Nam rất ít. Xin giới thiệu đến các bạn top các ứng dụng Text to Speech Tiếng Việt tốt nhất hiện nay.

FPT.AI Speech – Text to Speech

 • Hỗ trợ rất nhiều giọng đọc cho 3 miền: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam.
  • Lê Minh (Nam miền Bắc), Ban Mai (Nữ miền Bắc), Ban Mai (Nữ miền Bắc), Thu Minh (Nữ miền Bắc)
  • Gia Huy (Nam miền Trung), Ngọc Lam (Nữ miền Trung), Mỹ An (Nữ miền Trung)
  • Lan Nhi (Nữ miền Nam), Linh San (Nữ miền Nam), Minh Quang (Nam miền Nam)
 • Giọng đọc mượt mà, nghe rất ổn, có thể tùy chỉnh tốc độ, có thể tải về MP3.
 • Tài khoản miễn phí hỗ trợ chuyển đổi 100.000 ký tự 1 tháng (FREE 100.000 characters / month).
 • Hỗ trợ API cho các ngôn ngữ: cUrl, PHP, Python, C#.
 • Link tham khảo sử dụng giọng đọc của FPT: Giá Thủy Sản
 • Giá:
  • 500.000 characters / 200.000 VNĐ
  • 1.500.000 characters / 500.000 VNĐ
  • 4.000.000 characters / 1.000.000 VNĐ
  • 10.000.000 characters / 2.00.000 VNĐ


VIETTEL AI API TTS – Text To Speech

 • Hỗ trợ nhiều giọng đọc cho 3 miền: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam.
  • Quỳnh Anh – Chất lượng cao – Nữ miền Bắc, Quỳnh Anh – Chất lượng cao – Nữ miền Bắc, Phương Trang – Chất lượng cao – Nữ miền Bắc, Thanh Tùng – Nam miền Bắc, Việt Trinh – Nữ miền Bắc, Tiến Quân – Nam miền Bắc
  • Ngọc Mai – Chất lượng cao – Nữ miền Trung, Bảo Quốc – Nam miền Trung,
  • Diễm My – Chất lượng cao – Nam miền Nam, Minh Quân – Nam miền Nam, Lê Yến – Nữ miền Nam, Thuỳ Duyên – Nữ miền Nam
 • Giọng đọc khá tốt, chân thật, tùy chỉnh tốc độ, có thể tải về MP3 chất lượng thấp ở thử nghiệm miễn phí.
 • Giá:
  • Small 10.000.000 ký tự / 3.200.000 VNĐ (30 ngày)
  • Big 50.000.000 ký tự / 15.000.000 VNĐ (30 ngày)
Text to Speech Tiếng Việt

Review Text to Speech Tiếng Việt tốt nhất.


NOTEVIBES Online Text to Speech Converter

 • Ứng dụng của nước ngoài, hỗ trợ các giọng đọc Tiếng Việt: Nguyen, Huy, My, Van
 • Giọng đọc khá thật, nghe khá mượt mà, tùy chỉnh tạm dừng – ngắt dòng, có thể tải MP3, WAV.
 • Tài khoản miễn phí hỗ trợ 2,000 ký tự 1 tháng.
 • Link tham khảo sử dụng giọng đọc của Notevibes: Giá Tôm Cá
 • Giá:
  • PERSONAL PACK 100,000 ký tự / $9 (1 tháng)
  • COMMERCIAL PACK 1,000,000 / $90 (1 tháng)
 • Giá trả 1 lần: