Ngày Của Mẹ (Mother’s Day)


Ngày Của Mẹ năm nay là ngày 9/5/2021. Bạn có biết Ngày Của Mẹ có ý nghĩa gì? Cách xác định Ngày Của Mẹ là ngày nào hằng năm?

Ngày Của Mẹ là ngày nào?

Ngày Của Mẹ (Mother’s Day) được xác định là ngày Chủ Nhật thứ 2 của Tháng 5 hằng năm. Năm nay 2021 Ngày Của Mẹ rơi vào ngày 6/5/2021.

Lịch sử Ngày Của Mẹ

Ngày Của Mẹ (tên tiếng Anh: Mother’s Day) là một ngày lễ kỷ niệm để tôn vinh người mẹ của gia đình, cũng như tình mẹ, sự gắn kết của mẹ và ảnh hưởng của các bà mẹ trong xã hội. Ngày của Mẹ phiên bản hiện đại bắt đầu tại Hoa Kỳ, theo sáng kiến của Anna Jarvis vào năm 1912. Anna Jarvis đã đăng ký nhãn hiệu cho cụm từ “Chủ nhật thứ hai của tháng Năm, Ngày Của Mẹ, Anna Jarvis, Người sáng lập” và tạo ra Hiệp hội Quốc tế Ngày của Mẹ.

Trên thế giới, Ngày Của Mẹ được tổ chức vào rất nhiều ngày khác nhau trên thế giới, hai ngày phổ biến nhất là “ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5” theo truyền thống Mother’s Day của Hoa Kỳ, tiếp theo là “ngày Chủ Nhật thứ tư của Mùa Chay” theo truyền thống Mothering Sunday của Vương quốc Liên hiệp Anh.

Vọc xíu Excel với Ngày Của Mẹ