KHOẢNG LẶNG


❝CHÚNG TA LUÔN CẦN NHỮNG KHOẢNG LẶNG ĐỂ LẮNG NGHE LÒNG MÌNH, HIỂU MÌNH VÀ HIỂU NHỮNG CUNG BẬC CỦA CUỘC SỐNG…❞

There are no objects in this facebook feed.


❝CÀNG TRONG TĨNH LẶNG, BẠN CÀNG LẮNG NGHE ĐƯỢC NHIỀU HƠN…❞