Thành ngữ Tiếng Việt bằng Tiếng Anh


A stranger nearby is better than a far-away relative.
Bà con xa không bằng láng giềng gần.

Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are.
Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào.

Silence is golden.
Im lặng là vàng.

Don’t judge a book by its cover.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong.

The tongue has no bone but it breaks bone.
Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo.

You will reap what you will sow.
Gieo nhân nào gặt quả nấy.

Don’t postpone until tomorrow what you can do today.
Việc hôm nay chớ để ngày mai.

A little better than none.
Có còn hơn không.

Diamond cuts diamond.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

It is the first step that is troublesome.
Vạn sự khởi đầu nan.

Slow and steady win the race.
Chậm mà chắc.

He who laughs today may weep tomorrow.
Cười người xin chớ cười lâu!
Cười người hôm trước hôm sau người cười…

Curses come home to roost.
Gieo gió, gặt bão.

The cobbler should stick to his last.
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

The early bird catches the worm.
Trâu chậm uống nước đục.

Do not cast your pearls before swine.
Đàn khảy tai trâu.

Don’t look a gift horse in the mouth.
Được voi đòi tiên.

Little strokes fell great oaks.
Nước chảy đá mòn.

There’s no accounting for taste.
Mười người mười ý.

The bad workman always blames his tools.
Vụng múa chê đất lệch.

Beauty is only skin deep.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Don’t lock the stable door after the horse has been stolen.
Mất bò mới lo làm chuồng.

Every sin brings its punishment.
Nhân nào quả đấy.

He laughs best, who laughts last.
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Courtesy costs nothing.
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

A friend in need is a friend indeed.
Hoạn nạn mới biết bạn hiền.

An oz of luck is better than a pound of wisdom.
Mèo mù gặp cá rán.

I would rather die on my feet than live on my knee.
Chết vinh còn hơn sống nhục.

Xa mặt cách lòng.
Long absent, soon forgotten;
Out of sight, out of mind.

Quá giận mất khôn.
Anger and hate hinder good counsel;
When a man grows angry, his reason rides off.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
An apple never falls far from the tree.

Con sâu làm rầu nồi canh.
The rotten apple harms its neighbors.

Tiên hạ thủ vi cường.
Attack is the best form of defense.

Thùng rỗng kêu to.
Empty barrels make the most noise

Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Better a neighbor near than a brother far off.

Chơi dao có ngày đứt tay.
If you play with fire you get burned.

Trong xứ mù kẻ chột làm vua.
In the country of the blind, the one-eyed man is king.

Chớ xem mặt mà bắt hình dong.
Don’t judge a book by its cover.

Cẩn tắc vô ưu.
A pound of care will not pay a pound of debt.

Của rẻ là của ôi.
What costs little is little esteemed.

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
Children and fools cannot lie;
Children and fools tell the truth.

Có nằm trong chăn mới biết có rận.
The best cloth may have a moth in it.

Chở cũi về rừng.
To carry coals to Newcastle.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
A man is known by the company he keeps.

Cây to không sợ gió.
A clear conscience fears no false accusation.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Courtesy costs nothing.

Nuôi ong tay áo.
He who brought up a crow to pick out his own eyes.

Thuốc đắng giã tật.
No pain no cure.

Chết là hết nợ.
Death pays all debts.

Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Talk of the devil and he is sure to appear.

Ván đã đóng hòm.
The die is cast.

Thiên tài yểu mệnh.
Whom the gods love die young.

Bệnh quỷ thuốc tiên.
Desperate diseases must have desperate remedies.

Lợn lành chữa thành lợn què.
The remedy may be worse than the disease.

Đồng bệnh tương lân.
Two in distress make sorrow less.

Tay đã nhúng chàm.
Things done cannot be undone.

Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
When in Rome do as Romans do.

Gần mực thì đen.
If you lie down with dogs yoúll get up with fleas.

Tai vách mạch rừng.
Walls have ears.

Đứng núi này trông núi nọ.
The grass always looks greener on the other side of the fence.

Không có lửa làm sao có khói.
There is no smoke without fire.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
To jump from the frying pan into the fire.

Lúc khó khăn mới biết bạn hiền.
A friend in need in a friend indeed;
When good cheer is lacking, our friends will be packing.

Bạn bè có qua phải có lại.
Friendship should not be all on one side.

Tứ đổ tường đưa chân vào rọ.
Gambling, women and wine a bad road make.

Ngậm bồ hòn làm ngọt.
Grin and bear it.

Lắm vai nhẹ gánh.
Many hands make light work.

Xanh vỏ đỏ lòng.
Warm heart, cold hands.

Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn.
All happiness is in the mind.

Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp.
If you run after two hares you will catch neither.

Dục tốc bất đạt.
Haste makes waste;
More haste, less speed.

Đáy biển mò kim.
Look for a needle in a haystack.

Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ.
It is a sad house where the hen crows louder than the cock.

Khẩu phật tâm xà.
A honey tongue, a heart of gall.

Mật ngọt chết ruồi.
Flies are easier caught with honey than with vinegar.

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
No bees, no honey; no work, no money.

Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiều.
The more danger, the more honor.

Mất bò mới lo làm chuồng.
It is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
It is too late to spare when the bottom is bare.

Đặt con trâu trước cái cày.
To put the cart before the horse.

Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
If a house be divided against itself, that house cannot stand.

Mất của mới học được khôn.
When house and land are gone and spent, the learning is most excellent.

Lươn ngắn lại chê trạch dài.
The hunchback does not see his own hump, but sees his companion’s;
The pot call the kettle black.

Được voi đòi tiên.
Give him an inch and héll take a yard.

Nồi nào vung nấy.
Every Jack must have his Jill.

Ác giả ác báo.
Those who kill by the sword shall perish by the sword.

Cócông mài sắt có ngày nên kim.
Step by step one climbs the lader.

Cẩn tắc vô ưu.
(Cẩn tắc vô áy náy).
Look before you leap.

Đừng vạch áo cho người xem lưng.
Don’t wash your linen in public.

Nước chảy đá mòn.
Little strokes fell great oaks.

Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love.

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
If you wish good advice, consult an old man.

Nhân định bất như thiên định.
Man proposes, God disposes.

Quân tử nhất ngôn;
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Words bind men.

Mỗi thời mỗi khác.
Other times, other manners.

Trượng phu không thờ hai chúa.
No man can serve two masters.

Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh.
One must be a servant before one can be a master;
Through obedience learn to command.

Càng đông càng náo nhiệt.
Vô đông ăn nhiều;
The more the merrier.

Hồng nhan bạc mệnh;
Anh hùng yểu mệnh.

Hoa đẹp chóng tàn.
The mirth of the world lasts but a while.

Lòng tham vô đáy.
The more you get, the more you want.

Chuyện bé đừng xé ra to.
Do not make a mountain out of a mole hill.

Nằm trong chăn mới biết có rận.
Only the wearer knows where the shoe pinches.

Chơi dao có ngày đứt tay.
One should not play with sharp tools.

Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc.
He who is content in his poverty is wonderfully rich.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Prevention is better than cure;
Thatch your roof before the rain begins.

Quân tử nhất ngôn.
Promise is debt.

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.
Promises are made to be broken.

Bụt chùa nhà không thiêng.
A prophet is without honor in his own country.

Yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Lovers’ quarrel are soon mended;
The quarrel of lovers is the renewal of love.

Bộc phát bộc tàn.
Soon ripe, soon rotten.

Tích tiểu thành đại.
Of saving comes having.

Đem muối bỏ biển;
Chở cũi về rừng.
Cast water into the sea.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.
From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation.

Gieo gió gặt bão.
He who sows the wind shall reap the tempest.
What goes around, will come around.

Sau cơn mưa trời lại sáng.
After a storm comes a calm.

Ăn miếng trả miếng.
Tit for tat.

Một giọt nước đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water.

Con có khóc mẹ mới cho bú.
The squeaky wheel gets the grease.

Tửu nhập ngôn xuất;
Rượu vào lời ra.
When the wine is in, the wit is out.

Bút sa gà chết.
Words fly, writing remains.

Phú quý sinh lễ nghĩa.
Plenty breeds pride.

Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen.
All cats are grey in the dark.

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm.
When the cat’s away the mice will play.

Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Spare the rod and spoil the child.

Vô phúc đáo tụng đình.
A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes.

Đèn nhà ai nấy rạng.
Every cock crows on his own dunghill.

Trâu chậm uống nước đục.
The cow that is first up gets the first of the dew;
The early bird catches the worm.

Đàn khảy tai trâu.
to cast pearl before swine.

Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa.
Every one must carry his own cross.

Kiến tha lâu đầy tổ.
Little and often fill the purse.

Muốn ăn thì lăn vào bếp.
He who would have fruit must climb the tree.

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
There is no place like home.

Mèo khen mèo dài đuôi.
Every cook praises his own broth.

Chủ nào tớ nấy.
Like master, like servant.

Thua keo này ta bày keo khác.
When one door shuts, another opens.

Nước chảy đá mòn.
Constant dripping water wears away the stone.

Cứu cánh biện minh phương tiện.
The end justifies the means.

Cá lớn nuốt cá bé.
Big fish eat little fish.

Thừa nước đục thả câu.
It’s good fishing in troubled water.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune favors fools.

Ở sao cho vừa lòng người.
You can’t please everyone.

Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn.
Providing is preventing.

Tham thì thâm.
Covetousness breaks the sack.

Thua keo này ta bày keo khác.
If at first you don’t succeed, try, try, again.

Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân.
(Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
Do as you would be done by.

Mò trăng đáy nước.
Draw water in a sieve;
Bark at the moon.

Nữ nhân chi trung gia thất.
A woman’s place is in the house.

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
A word spoken is past recalling.

Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn.
The king can do no wrong.

Xấu đẹp tùy người đối diện.
Beauty is in the eye of the beholder.

Ăn mày đòi xôi gấc.
Beggars can’t be choosers.

Ăn cháo đá bát.
Bite the hand that feeds you.

Qua cầu rút ván.
Burn the bridges behind oneself.

Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa.
Don’t hit a man when he’s down.

Trao trứng cho ác.
Let the fox guard the hen house;
Set a wolf to watch the sheep.

Trứng khôn hơn vịt.
Teach your grandmother to suck eggs.

Mèo mù vớ cá rán;
Chó ngáp phải ruồi.
Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
Even a blind chicken finds some corn now and then.

Con giun xéo lắm cũng quằn.
Even a worm will turn.

Thà chết vinh hơn sống nhục;
Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
Sĩ khả sát bất khả nhục.
I would rather die on my feet than live on my knee.

Chia rẻ chết lẻ tẻ, đoàn kết chết chùm.
If we don’t hang together, we will hang separately.

Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
It is six of one and half a dozen of the other.

Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành(Lão Tử)
A journey of a thousand miles begins with one step.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laughter is the best medecine.

Bất chiến tự nhiên thành.
Let nature take its course.

Tam thập nhi lập.
Life begins with forty.

Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng.
Con nuôi cha me tính toán từng ngày.
A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can’t take care of one mother.

Chuyện đầu voi đuôi chuột.
The mountain labored and brought forth a mouse.

Làm ơn mắc oán.
No good deed goes unpunished.

Nước chảy chỗ trũng.
The rich get richer and the poor get poorer.

Tích cốc phòng cơ.
Save for a rainy day.

Tiền trảm hậu tấu.
Shoot and ask question afterwards.

Chậm mà chắc;
Ăn chắc mặc bền.
Slow but sure.

Ác giả ác báoLàm ác gặp ác.
As the call, so the echo or evil doing does not pay evil.

Aichưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc.
Misfortunes tell us what fortune is.

Ai biết chờ người ấy sẽ được.
Everything comes to him who waits.

Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt.
False friends are worse than open enemies.

Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao.
To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall.

Bụt chùa nhà không thiêng.
No man is a hero to his valet.

Cái gì có lợi củng có lúc có hại.
Fire is a good servant but a bad master.

The beaten road is safest.
Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất.

Beauty is in the eye of the beholder.
Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm.

Better late than never.
Thà muộn còn hơn không.

Blood is thicker than water.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Book and friend should be few but good.
Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt.

Brevity is the soul of wit.
Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ.

The more you have,the more you want.
Lòng tham vô đáy.

Every why has a where fore.
Mời sự đều có lý do của nó.

Everything comes to him who waits.
Mời đều tốt đẹp sẽ đến với người biết đợi chờ.

An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Ăn miếng trả miếng

The eye is bigger than the belly.
No bụng đói con mắt.

A fault confessed is half redressed.
Thú nhận khuyết điểm là biết sửa mình.

First impressions are most lasting.
Ấn tượng ban đầu khó mà phai nhạt.

Forbidden fruit is sweetest.
Quả cấm bao giờ cũng ngọt.

Forgive and forget.
Hãy quên và tha thứ.

Live not to eat, but eat to live.
Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống.

The longest day must have an end.
Ngày dài nhất cũng phải qua đi.

Make the best of a bad job.
Phải biết chấp nhận hoàn cảnh.

A man can only die once.
Ai cũng phải chết một lần.

Marriage are made in Heaven.
Hôn nhân là do trời định.

Men are blind in their own cause.
Con người mù quáng vì niềm tin của mình.

Men make houses, Women make home.
Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm.

Might is right.
Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh.

Money talks.
Đồng tiền biết nói.

Necessity is the mother of invention.
Cái khó ló cái khôn.

United we stand, divided we fall.
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

Wake not a sleeping lion.
Đừng đánh thức một con sư tử đang ngủ.

Walls have ears.
Tai vách mạch rừng.

The way to a man’s heart is through his stomach.
Trái tim của một người đàn ông là thông qua chiếc dạ dày.

When in Rome do as the Romants do.
Nhập gia tuỳ tục.

When one door shuts another opens.
Khi cánh cửa này đóng thì cánh cửa kia mở.

Where there’s a will there’s away.
Có chí thì nên.

While there is life there is hope.
Còn sống là còn hi vọng.

The worth of a thing is best known by the want of it.
Khi thiếu cái gì mới biết giá trị của cái đó.

You may lend a horse to the water but you can not make him drink.
Anh có thể dẫn con ngựa đến máng nước nhưng không thể bắt nó uống.

Zeal without knowledge is a run away horse.
Hăng hái mà không có tri thức khác nào một con ngựa hoang.

Life is a grindstone,anf whether is grinds you down or polishes, you up is for you and you alone to dicide.
Cuộc đời tựa như viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành một viên ngọc sáng.

The optimist sees opportunity in every danger;
The pessimist sees danger in every opportunity(Winston Churchill)
Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong hiểm nguy;
Còn người bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

Two men look out through the same bars:
one sees the mud,
and one the stars.

Hai người cùng nhìn bầu trời qua chấn song:
một người nhìn chỉ thấy một màu đen,
người kia thì thấy những vì sao nhấp nháy.

If your house is on fire,warm yourself by it.
Nếu ngôi nhà của bạn bị cháy hãy tự sưởi ấm bằng ngọn lửa ấy.

Do unto others as you would have them do unto you.
Hãy đối xử với người khác the cách mà ban jmuốn đối xử với bạn.

The best things are hard to come by.
Cái gì quý cũng khó đạt.

The shortest answer is doing.
Câu trả lời ngắn nhất là làm.

Many people are born crying, live complaining,and die disappointed.
Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở.

Praise makes the good feel better and the bad feel worse.
Lời khen làm cho người tốt cảm thấy tốt hơn và kẻ xấu cảm thấy tồi tệ hơn.

Better an ugly face than ugly mind.
Một gương mặt xấu, tốt hơn một tâm hồn xấu.

He who gives alms doesn’t hope to be given alms.
Làm phúc không cầu được phúc.

Better learn your friend than your teacher.
Học thầy, không thầy, học bạn.

Even a wicked tiger never eats his cubs.
Hỗ dữ không ăn thịt con.

Patient and gentleness are power.
Kiên nhẫn và lịch sự là sức mạnh.

With business, as with bootlaces, patience will untie knots.
Với kinh doanh, cũng như dây giày, kiên nhẫn sẽ cởi được nút.

It often needs an open mind to keep one’s mouth shut.
Thường phải có một bộ óc mở mới giữ được cái mồm đóng.

Giving too many alms soon make a man a beggas.
Làm phúc quá tay ăn mày hông kịp.

Who take measure of his anger.
Khi giận ai bẻ thước mà đo.

Be hind every you meet is fighting a hard battle.
Hãy nhân hậu – mỗi người ta gặp đều đang phải vật lộn trong một cuộc chiến khắc nghiệt.

If you would like to know the value of money, go and try to borrow some.
Nếu bạn muốn biết giá trị của đồng tiền, hãy cứ thử đi vay xem.

Those who know how to eat will be with their fills, those who know how to use a blanket to cover will be warm.
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Never stand on your dingity, there’s nothing in the word so slippery.
Chớ bao giờ có dẫm chân lên phẩm giá của mình, không có gì trên thế gian này lại trơn đến thế.

When you aim at nothing, you will seldom miss the target.
Khi ta không nhầm vào một cái gì thì rất ít khi ta bắn trượt.

Innocence shall make false accusation blush.
Sự ngây thơ sẽ làm cho lời kết tội sai lầm phải đỏ mặt.

Health to the sick, honour to the brave, success to the lover and freedom to the slave.
Sức khoẻ cho người ốm, vinh dự cho người dũng cảm,thành công cho kẻ biết yêu.

The art of living is to want less and to experience more.
Nghệ thuật sống là bớt đòi hỏi và trải nghiệm thêm nữa.

Husstle does not necess arily mean efficiency.
Dục tốc bất đạt.

You’ll never know unless you try.
Ta không bao giờ biết nếu ta không thử.

A talkative is seldom over estimaed some one silent often is.
Người ta rất ít khi đánh giá cao một kẻ hay nói nhưng lại thường coi trọng những người lặng im.

It is easier for father to have children than for children to have a real father.
Một người cha có những đứa con thì dễ hơn là những đứa con có một người cha thực sự.

Do not walk through time with out leaving endence of your passage.
Đừng bao giờ đi qua thời gian mà không đễ lại dấu vết.

You’ve go to keep going to ghet any where.
Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có 1 nơi nào đó đễ đến.

There is only one success tobe able to spend your life in your ownway.
Chỉ có 1 thành công duy nhất – đó là khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muốn.

Life is made up os getting and giving,and forgetting and forgiving.
Cuộc sống được tạo dựng bởi nhận và cho, quên lảng và tha thứ.

It is better to live one day as a lion than a hundred years as sheep.
Thà sống 1 ngày như sư tử còn hơn sống trăm năm như con cừu.

We never know the love of parents,until we become parents ourselves.
Chúng ta không bao giờ hiểu hết được tình yêu thương của bố mẹ, cho đến khi chính chúng ta làm bố mẹ.

Wine should be taken in small does,know ledge in large.
Rượu nên uống từng lượng nhỏ, tri thức nên thu nhập từng lượng lớn.

No body can hold his fist all day long.
Không ai nắm tay qua ngày đến tối.

Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.
Hãy có 1 trái tim không bao giờ chai sạn, một khí chất không bao giờ mệt mỏi, và một tiếp xúc không bao giờ làm đau.

I dare you achieve successes with out teachers.
Không thầy đố mày làm nên.

When eating bamboo sprouts,remember the man who planted them.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

It is better to go hungry with apure mind than to eat well with an evil on.
Đói cho sạch, rách cho thơm.

Silence is one great art of conver sation.
Im lặng là một nghệ thuật tuyệt diệu của chuyện trò.

Money may mean trouble but it’s the only sort ò trouble that’s difficult.
Tiền bạc có thể gây phiền toái, nhưng đó là thứ duy nhất khó vay.

No man is rich enough to buy back his past oscar wilde.
Không ai đủ giàu đễ mua lại quá khứ của mình.

A wise person hates nobody.
Một người khôn ngoan không ghét ai cả.

Any time that is not spent on love is wasted.
Thời gian không dành cho tình yêu là thời gian lãng phí.

When you fell too old to do athing- do it.
Khi bạn cảm thấy quá già không làm được một việc gì đó – hãy làm ngay việc đó.

The great majority of people exist but do not live.
Phần lớn người ta tồn tại chứ không sống.

No body loves you, if you think of nobody but yourself.
Không ai yêu bạn nếu bạn chẵng nghỉ đến ai khác ngoài bản thân.

If you think you can – you can.
Nếu bạn nghĩ bạn có thể làm – tức là bạn có thể.

Anger is often more hurtful than the in jury that caused it.
Nỗi tức giận thường lớn hơn nỗi đau gây ra nó.

Còn nước còn tát.
Where is life, where is hope.

(Sưu tầm)