Hướng dẫn kiểm tra thời hạn bảo hành của Laptop


Hướng dẫn cách check hạn bảo hành online của các dòng Laptop phổ biến như Dell, Asus, Acer, HP, Lenovo, Sony, Apple…

LAPTOP DELL

Hướng dẫn kiểm tra bảo hành online (Check Warranty & Contracts) laptop Dell. Link: Dell App Warranty

  • Thông tin bảo hành laptop Dell sau khi check:

Nhập Service Tag để kiểm tra thông tin bảo hành.

Hết bảo hành từ đời nào rồi…

Chi tiết các thông tin bảo hành khác…LAPTOP HP

Cách check laptop HP còn thời hạn bảo hành hay không? HP Customer Support – Product Warranty Check. Link: Official HP® Warranty Check

  • Thông tin bảo hành laptop HP sau khi check:

Chọn lại ngôn ngữ Vietnam nếu đang ở ngôn ngữ khác.

Chi tiết các thông tin bảo hành của laptop HP.LAPTOP ASUS

Hướng dẫn kiểm tra thời hạn bảo hành online laptop Asus! Kiểm tra tình trạng bảo hành. Link: Asus Warranty Status Inquiry

  • Sau khi nhập số SN, bạn check vào Tôi đồng ý cung cấp số serial sản phẩm của mình cho ASUS để kiểm tra thời hạn bảo hành của sản phẩm và tôi cũng đồng ý với “Chính Sách Bảo Mật của ASUS”, sau đó bạn nhấn nút Hoàn tất để kiểm tra bảo hành.

Thông tin bảo hành sau khi kiểm tra của Laptop Asus.LAPTOP ACER

Đang cập nhật… Hướng dẫn check bảo hành còn hay không cho laptop Acer?LAPTOP SONY

Đang cập nhật… Cách kiểm tra bảo hành online của các dòng laptop Sony!LAPTOP LENOVO

Đang cập nhật… Hướng dẫn kiểm tra bảo hành online của dòng laptop Lenovo!


LAPTOP APPLE

Đang cập nhật… Cách kiểm tra bảo hành của các dòng Macbook Apple nhanh nhất!