Hướng dẫn sửa lỗi Aw, Snap! Google Chrome


Không nói nhiều! Cách khắc phục lỗi Aw, Snap! (Ôi, hỏng!) trên Google Chrome như sau:

CÁCH 1

 • Mở Registry (Start > gõ REGEDIT > Run as Administrator), truy cập vào đường dẫn sau:

KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome (nếu chưa có thì tạo mới)

 • Tạo 1 key DWORD tên là RendererCodeIntegrityEnabled với giá trị là 0.

 • Ok! Mở lại Google Chrome thử!

CÁCH 2

 • Thật ra là cách 1, nhưng để nhanh gọn lẹ thì tải file REG tại ĐÂY.
 • Click chuột phải chọn Merge, Yes, Ok!

 • Ok! Mở lại Google Chrome thử!

CÁCH 3

 • Giống như 2 cách trên nhưng không đụng đến Registry, và không hoạt động khi Pin to taskbar shortcut của Chrome.
 • Tìm shortcut của Chrome ở Desktop, click chuột phải chọn Properties.
 • Ở thẻ Shortcut tìm đến dòng Target và thêm dòng sau vào cuối cùng:

-disable-features=RendererCodeIntegrity


How To Fix The “Aw, Snap!” Error Message 100% Working

If the “Aw, Snap!” error appears, the webpage you tried to load crashed unexpectedly. Most times you can dismiss the error by press Refresh (F5) . But if you keep getting the error, try the following:

 • Download file REG.
 • Right click on file RendererCodeIntegrityEnabled.reg, select Merge > Yes > Ok!
 • It’s OK?

How To Fix The Aw, Snap! Error Google Chrome