Bản đồ Covid-19


Từ 7/6/2021, người dân có thể dùng điện thoại thông minh, máy tính kết nối internet để tìm kiếm và phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ trên địa bàn TP.HCM một cách nhanh chóng thông qua “Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19” được cung cấp bới Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tại địa chỉ Cổng thông tin 1022 TPHCM: https://1022.tphcm.gov.vn hoặc https://bando.tphcm.gov.vn/covid19

Đồng thời, người dân cũng có thể tra cứu các thông tin địa điểm khẩu trang, cơ sở y tế, các địa điểm nhu yếu phẩm… để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Hệ thống cũng cung cấp các công cụ bản đồ phân tích mật độ, thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát, phòng chống dịch…